Tuesday, August 9, 2011

गजल

खाडीको गर्मि शीतल लाग्छ रातमा के छ र ?
गुलाव जस्तो प्रेमको फूल पातमा के छ र ?
सबैले जानौ सुन हो प्रेम फलाम हुदैन!
दुईटा दील मिलेर आए जातमा के छ र ?
वसन्त लाग्दा पालुवा हुन्छ प्रेमको बारीमा!
दैवको शक्ति पाएको प्रेम हातमा के छ र ?
अहिंशा रोजौ बुद्धको वाणी गरौ है पालना!
विषालु हुन्न प्रेमको नशा मातमा के छ र ?
जीवन हाम्रो अति छ छोटो कृतिमा बाँचौ है!
राजा त अब जनता भए गाथमा के छ र ?

Blogger Buzz: Blogger integrates with Amazon Associates

Blogger Buzz: Blogger integrates with Amazon Associates

Monday, August 8, 2011

•ગબભ•

गुरु बनौ भने पनि छात्रा पाईएन
कवि बनौ भने पनि मात्रा पाईएन
हाँसौ भने जीवनमा आँसु रोकिएन
दुख पर्दा साथ दिने पात्रा पाईएन
मन भित्र आगो बनी जले पीडाहरु
पीडा बेच्न जान कतै जात्रा पाईएन
धेरै भयो लाश बनी शडी रहेको छु
मलामी र घारा अनि कात्रा पाईएन
- લાહિત્યકાર મિભન કેન્દ્ર મહાદ્વેવ अधिकारीसँग#

Bitterness of the days'

--who are you to judge the life i
live?...I know i'm not perfect and i
don't live to be. But before you
start pointing fingers, make sure
your hands are clean!--